Veiligheid

Klik hier voor het VCA Certificaat

Een heel belangrijk onderwerp zeker bij het demonteren van liften

Veiligheid in en rondom liftinstallaties is een serieuze zaak. Voordat er gewerkt mag worden rondom een liftinstallatie moet men de nodige cursussen en trainingen hebben gevolgd.

Uiteraard zijn onze personeelsleden hiervan in bezit en werken wij volgens de laatste VCA normen, onze certificerende instantie (Lloyd's Register) controleert ons regelmatig op het kantoor alsmede op de werkplek en begeleidt ons om de kwaliteit te waarborgen en te vergroten.

De genoemde veiligheidsmaatregelen zijn veelal theoretisch want er zijn nog andere maatregelen welke in de praktijk worden toegepast.
Voordat een lift gedemonteerd wordt zijn alle lifttoegangen door middel van schotten met een toegangsdeur afgeschermd. De toegangsdeuren zijn voorzien van gelijksluitende sloten en de sleutels zijn alleen in bezit van personen welke bevoegd zijn om zich bij een open liftsituatie te bevinden. Om vandalisme niet de kans te geven dat er toch toegangen geforceerd worden gebruiken wij sloten met een dubbele slotschuif en deze komen achter de deur te zitten waardoor het slot moeilijk bereikbaar is, tevens gebruiken wij 18mm dikke panelen en hebben wij een stempel ontwikkeld welke het geheel zo vast als een huis zet en geen beschadigingen achterlaat als de nieuwe lift in gebruik genomen wordt.
Tijdens het demonteren in de liftschacht is het verplicht om PBM's (Persoonlijke Beschermings Middelen) te dragen, dit houdt in een helm, veiligheidshandschoenen, brillen en zeker een harnas met valblok. Dit lijkt veel, echter veiligheid en functionaliteit sluiten hier goed op elkaar aan om het werk te kunnen uitvoeren.
Een andere ontwikkeling is het beveiligen van mensen d.m.v. een hijswerktuig. Kort gezegd is het nu zo dat de kabels waar eenieder aan aangelijnd is op de verdieping waar gewerkt wordt bevestigd is. Dit is een goed systeem echter het kan altijd beter en daarom ontwikkelen wij in samenwerking met onze leverancier een lier welke in de machinekamer geplaatst wordt en daar wordt het harnas met een valblok aan bevestigd zodat de lijnen achter de rug lopen in plaats van zijdelings, daarnaast is het
mogelijk om via dit liersysteem iemand omlaag of omhoog te transporteren in gevallen waarin dit nodig mocht zijn.

Naast deze zaken is er ook nog de zorg voor ons materiaal, ondanks dat diverse onderdelen maar 1x per 2 jaar gekeurd moeten worden laten wij minimaal 1x per jaar alle takels, kettingen, persoonlijke valbeveiligingen enz. keuren en na goedkeuring wordt er door een onafhankelijke instantie een certificaat op afgegeven. Onze werknemers zijn zich ervan bewust dat dit een momentopname is en controleren daarom iedere dag visueel of alles goed is om eventuele gebreken direct aan te pakken.