Home

Lift Demontage Nederland uw partner op het gebied van het veilig demonteren van liftinstallaties en aanpassingen

Sinds de oprichting van de onderneming in 1979 door de heer J. Scheltens werd er af en toe een lift verwijderd. In die tijd was dat nog niet zoveel aan de orde dat bedrijven zich er in zijn gaan specialiseren. Naar mate de jaren verstreken werd de frequentie van het vervangen van liften groter en zijn wij ons er meer in gaan specialiseren.
Het werd duidelijk dat er weinig bedrijven waren die zich alleen maar specialiseerden om liften te verwijderen en daarnaast de nodige bouwkundige aanpassingen te verrichten. Gezien het feit dat wij deze specialismen in huis hebben zijn wij ons geheel gaan richten op deze markt.
Om ons bedrijf duidelijker in de markt te profileren hebben wij onze naam gewijzigd van Scheltens Milieu Asbestverwijdering naar LDN - Lift Demontage Nederland - en hier mochten wij al veel positieve reacties op ontvangen.

Ons doel is het kunnen aanbieden van een pakket dat voldoet aan de laatste veiligheidseisen en dat direct aansluit op de werkzaamheden van de opdrachtgever.
Juist in deze tijd worden er door opdrachtgevers specifieke eisen gesteld aan het verwijderen van liften en is het voor deze bedrijven van belang dat er een professionele partij in het voortraject de werkzaamheden volgens afspraak en vakkundig uitvoert.

Op de site staan uitgebreid onze werkzaamheden en veiligheidsmaatregelen beschreven zodat u van ons inhoudelijk een goed beeld krijgt.
U kunt er vanuit gaan dat wij een professionele partij zijn.